Online poistenie

 

Životné poistenie

FINCORA poskytuje produkty a služby aj individuálnym klientom. Medzi ponúkané poistné produkty patrí:
 

Životné poistenie

  • Poistenie kapitálové životné
  • Poistenie investičné životné
  • Poistenie pre deti a mládež
  • Poistenie úrazové
  • Poistenie úverové
  • Poistenie skupinové
  • Poistenie závažných chorôb
  • Poistenie pre prípad straty príjmu počas pracovnej neschopnosti
  • Iné poistenia
Kategória: